2 percentá

V tomto roku môžete venovať 2 percentá z Vašich daní aj nášmu občianskemu združeniu Asociácia tuberóznej sklerózy.

Pre poukázanie dvoch percent z odvedených daní je potrebné vyplniť dve tlačivá:

  • Zamestnávateľ Vám vyhotoví potvrdenie o zaplatení dane za príslušný kalendárny rok. Pokiaľ takéto tlačivo nemáte, stiahnite si ho u nás – Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Zároveň je potrebné vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Stiahnite si tlačivo s vyplnenými údajmi o našom občianskom združení – Vyhlásenie pre rok 2019.

 

Vyplnené tlačivá doručte na Váš miestne príslušný daňový úrad.

Za Vaše príspevky úprimne ďakujeme!

 

Podporte nás

Vašu podporu občianskemu združeniu ASTUS môžete vyjadriť aj na iných weboch alebo fórach. Jednoducho si vložte do podpisu Vášho profilu jeden z našich bannerov:

Rozmer A:
2%preASTUS
Kód pre vloženie:

Rozmer B:
2%preASTUS
Kód pre vloženie:

Rozmer C:
2%preASTUS
Kód pre vloženie:

Rozmer D:
2%preASTUS Kód pre vloženie:

V tomto roku môžete venovať 2 percentá z Vašich daní niektorej z partnerských organizácii OZ ASTUS.

Aby sme Vám výber uľahčili, pripravili sme pre Vás zoznam prijímateľov, ktorých odporúča OZ ASTUS v roku 2019: