Tak znie posolstvo tohtoročného celosvetového dňa povedomia o zriedkavej chorobe TSC, ktorý pripadol tento rok na nedeľu (15.máj). Nuž a, ak sa pri tejto príležitosti spojí svet, potom z toho vznikne takáto milá vec pre dobrý účel…a Slovensko sme tam, samozrejme, dostatočne zastúpili.