3. členská schôdza Asociácie tuberóznej sklerózy

Vážení členovia ASTUS, o.z., milí priatelia, dovoľujem si Vás pozvať na 3. členskú schôdzu Asociácie tuberóznej sklerózy (ASTUS, o.z.), ktorá sa uskutoční dňa 7.05.2016 od 9.30hod (registrácia) so začatím hlavného programu schôdze o 10.00hod. v konferenčnej miestnosti...

Rekondičný pobyt Sojka 2014

OZ ASTUS ďakuje všetkým pacientom, rodinným príslušníkom, partnerom a sponzorom, ktorí sa podieľali na našom oficiálnom stretnutí a rekondičnom pobyte v hoteli Sojka Malatíny. So všetkými účastníkmi ako aj ostatnými členmi sa tešíme na ďalšie stretnutia v...

Mikuláš v ASTUSe

V piatok 6. decembra aj nás navštívil Mikuláš. Deťom priniesol sladké maškrty, zdravé vitamíny a k tomu pekné divadelné predstavenie. Rodičom a všetkým zúčastneným priniesol krásny predvianočný koncert. Pozrite si našu...