Stanovy OZ ASTUS

Všetkým pacientom, lekárom, rodinným príslušníkom a ostatným záujemcom o členstvo v OZ ASTUS zverejňujeme na tomto mieste stanovy občianskeho združenia schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 5.12.2012.

Stanovy OZ ASTUS (súbor PDF na stiahnutie)