Tuberózna Skleróza
Autor: MUDr. GONZALO ALONSO RAMOS RIVERA

Cieľom tohto príspevku je priblížiť problematiku tuberóznej sklerózy z multidisciplinárneho hľadiska s dôrazom na patofyziológiu a neurologické prejavy.
Tuberozna skleroza preklad (1)


Príspevok je určený pre lekárov v špecializácii.