Rozvojové a vzdelávacie aplikácie pre iPad

Tuberózna skleróza sa u detských pacientov veľmi často prejavuje zmenami na mozgu. Spomínaná epilepsia prípadne iné zmeny na mozgu súvisiace s TSC majú často za následok zmeny sociálnych a komunikačných zručností, mentálny deficit, autizmus, ADHD prípadne iné...

KARNOZÍN A AUTIZMUS

Priekopníkom v používaní karnozínu u autistov je Dr. Michael Chez (detský neurológ z Chicaga). Vedecká práca tímu Dr. Cheza zameraná na využitie karnozínu pri starostlivosti o deti s poruchami autistického spektra (PAS) bola publikovaná v roku 2002. Štúdie sa...
MUZIKOTERAPIA

MUZIKOTERAPIA

V rámci nášho pátrania po ďalšej vhodnej terapii sme sa rozhodli zmapovať situáciu s muzikoterapiou na Slovensku, tou ozajstnou, odbornou a účinnou. Oslovili sme preto vedenie Slovenskej asociácie muzikoterapie, ktoré nám veľmi ochotne a podrobne opísalo, ako to v...