Inklúzia je spoločná vec…aj pre nás!

Vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v prípade zdravotného znevýhodnenia je na Slovensku ešte stále problém. Rodičia sa cítia diskriminovaní, deti strácajú drahocenný čas, kedy môžu urobiť vďaka správnemu prístupu pokroky, osamostatňovať sa v mnohých zručnostiach...

Sociálna pomoc zo strany štátu

Príspevky, o ktoré pacient s TSC má nárok žiadať Sociálna pomoc štátu sa poskytuje v zmysle zákona NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a...

LIEČBA TUBERÓZNEJ SKLERÓZY

Náhodná zmena genetickej informácie spôsobuje nedostatok bielkoviny, ktorá reguluje rast buniek. Výsledkom je  nadmerný rast a proliferácia buniek s tvorbou nezhubných nádorčekov v mozgu, srdci, koži, oku, obličkách pečeni a pľúcach. Tieto spôsobujú poruchy...