Naši odborníci

Na tejto stránke spolupracujú špičkoví odborníci zo Slovenskej aj Českej republiky. Svojim odbornými príspevkami, publikáciami alebo účasťou v poradni sa na tvorbe portálu podieľajú aj:

 

Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Je prednostom Kliniky detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Zároveň je garantom obsahu odbornej časti tejto webstránky.

MUDr. Ladislav Gurčík

Je primárom Neurologického oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči. Okrem toho je autorom publikácie Tuberózna skleróza, ktorú môžete získať aj v našej organizácii ASTUS.

MUDr. Bořivoj Petrák, CSc.

Je lekár Kliniky dětské neurologie Fakultnej nemocnice v Motole, špecialista na neurokutánne ochorenia, medzi ktoré patrí aj Tuberózna skleróza.

Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

Je špecialistom diagnostiky farmakorezistentnej epilepsie a chirurgickej liečby epilepsie, ktorá je častým príznakom Tuberóznej sklerózy. Pôsobí na Klinike dětské neurologie Fakultnej nemocnice v Motole.

Doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, Ph.D.

Vyštudovala liečebnú pedagogiku a postgraduálne tiež manželské a rodinné poradenstvo. Je docentkou v odbore pedagogická psychológia. Od roku 1979 pracovala s deťmi, mládežou a dospelými v rôznych typoch zariadení, s trvalou i ambulantnou formou starostlivosti. 19 rokov učí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde sa venuje najmä teoretickým otázkam výchovy v rodine a rodinnej terapii. Ako certifikovaná psychoterapeutka vykonáva súkromnú prax v neštátnom zariadení – terapeutickom centre.

PaedDr. Eva Urbaneková

Členka asociácie liečebných pedagógov (PRO LP) a Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP). Ako liečebný pedagóg pôsobila v špeciálnopedagogickej poradni v Pezinku, spoločnosti na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) a TOP-MED, a.s. v Bratislave. Niekoľkoročnú prax v oblasti autizmu Dr. Urbaneková nadobudla svojou prácou v triedach pre deti s autizmom v Bratislave a v Pezinku. Viac informácií nájdete na stránke: www.porucha.eu