O prejavoch, príčinách, organizácii združujúcej pacientov, liečbe či manažmente pacienta sa dočítate v tomto dokumente: LL 02_Tuberozna skleroza-situacia v SRtf