Kontakt

Stránku prevádzkuje občianske združenie ASTUS – Asociácia tuberóznej sklerózy. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na uvedenej adrese alebo využite kontaktný formulár.
Sídlo OZ: Záhorácka 5272/21A
90101 Malacky
E-mail: astus@astus.sk IČO: 42268648
Telefón: +421 948 384886 DIČ: 2023702824
Bankové spojenie:     1200932026/1111 UniCredit Bank IBAN: SK9511110000001200932026
Predseda predstavenstva – štatutárny orgán združenia:

Barbora Zajačková
Monitoring a návrhy riešenia v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí v SR;
Monitoring pre ASTUS v regióne Bratislavský kraj
Kontakt: 0948 384 886 barbora@astus.sk

Členovia predstavenstva ASTUS:

1. Monitoring pre ASTUS v oblasti vedy a výskumu: Michal Zajaček
2. Web dizajn, technické zabezpečenie prevádzky OZ ASTUS: Andrej Melicher
3. Monitoring liečebných terapíí dostupných v SR: Katarína Melicherová
4. Monitoring pre ASTUS v regióne Trenčín: Miroslava Rajníková
5. Monitoring pre ASTUS v regióne Banská Bystrica: Zuzana Raffajová

Kontaktný formulár je k dispozícii pre Vaše názory, pripomienky, otázky alebo návrhy na vylepšenie, prípadne využite našu e-mailovú adresu info@diagnozatsc.sk.

8 + 5 =

Stránku prevádzkuje


sidelogo

Podporili nás

Aktuálne v poradni