Pre lekárov

Vytvorte spolu s nami komunitu a prispejte svojou odbornosťou a skúsenosťami. Vymieňajte si kontakty na iných špecialistov a získajte tak skúsenosti iných, pomôže to Vám aj Vašim pacientom.

Ochorenie TSC je stále pomerne zriedkavé. Odborné informácie zverejnené na tejto stránke majú priniesť prehľad o známych faktoch nielen neurológom, ale aj všeobecným lekárom a pediatrom, ktorí sa s príznakmi ochorenia stretnú u svojich pacientov. Prejavy ochorenia sú natoľko rôznorodé, že ich súvislosť je niekedy ťažké predpokladať.

Naši spolupracujúci odborníci zároveň prispievajú aj do poradne, ktorá pomáha rozšíriť prehľad používaných postupov pri diagnostike a liečbe prejavov TSC.

Ak Vás stránka zaujala a máte záujem spolupracovať na jej tvorbe, využite kontaktné informácie OZ ASTUS a pridajte sa k nám.