Je náročné ju vysloviť, ešte ťažšie je s ňou žiť

Tak znie posolstvo tohtoročného celosvetového dňa povedomia o zriedkavej chorobe TSC, ktorý pripadol tento rok na nedeľu (15.máj). Nuž a, ak sa pri tejto príležitosti spojí svet, potom z toho vznikne takáto milá vec pre dobrý účel…a Slovensko sme tam,...

3. členská schôdza Asociácie tuberóznej sklerózy

Vážení členovia ASTUS, o.z., milí priatelia, dovoľujem si Vás pozvať na 3. členskú schôdzu Asociácie tuberóznej sklerózy (ASTUS, o.z.), ktorá sa uskutoční dňa 7.05.2016 od 9.30hod (registrácia) so začatím hlavného programu schôdze o 10.00hod. v konferenčnej miestnosti...

Tablet ako rozvojová pomôcka

Dnes v Reflexe TV Markíza odvysielala veľmi dobrú reportáž o využívaní tabletov ako rozvojových pomôcok pri narušenej komunikácii.