Vážení členovia ASTUS, o.z., milí priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na 3. členskú schôdzu Asociácie tuberóznej sklerózy (ASTUS, o.z.), ktorá sa uskutoční dňa 7.05.2016 od 9.30hod (registrácia) so začatím hlavného programu schôdze o 10.00hod. v konferenčnej miestnosti ÚZ Národnej rady SR v Častej- Papierničke (z Trnavy pôjdete na Modru a odtiaľ smer Červený Kameň zámok).

Členská schôdza bude zároveň symbolickým stretnutím aj pri príležitosti celosvetového dňa povedomia o našej TSC, i o tom, čo je nové v našom združení, u Vás, na Slovensku, vo svete a rovnako preberieme ďalšie smerovanie našej pacientskej organizácie.

Program 3. členskej schôdze OZ ASTUS

ASTUS

Deň konania: 07.05.2016
Miesto konania: ÚZ K NR SR Častá- Papiernička

I. časť

 • 09.30 hod. – 09.55 hod.: Regitrácia členov ASTUS, o.z.
 • 10.00 hod.: Zahájenie schôdze predsedníčkou ASTUS o.z;
 • Príhovor člena predstavenstva
 • 10.20 hod.: Schválenie Programu Členskej schôdze, zvolenie zapisovateľa členskej schôdze, voľba predsedajúceho a overovateľov zápisnice členskej schôdze
 • 10.25hod.: Výročná správa za uplynulý rok 2015 (Barbora Zajačková)
 • 10.40 hod.: Rok 2016 a smerovanie organizácie v budúcnosti, vízie, spolupráce, predstavenie projektov; diskusia, návrhy na nových členov predstavenstva, upresnenie funkcií, zhodnotenie doterajšieho fungovania ASTUS o.z. (A. Melicher, Barbora Zajačková)
 • 11.15 hod.: Coffee break (10 min)

II.časť

 • 11.15 hod.: Svetový deň povedomia o TSC, kampaň, updatované fakty o TSC, nové informácie (B. Zajačková)
 • 11.30 hod. 12.15 hod.: Beseda s predstaviteľkami Aliancie ZCH o situácii ZCH na SK (B. Ramljaková a T. Foltánová)
 • 12.15 hod.: (čakáme na potvrdenie účasti lekára/ lekárov k besede )
 • 12.45- 13.25 hod.: OBED

III. časť

 • 13.30 hod.: TV JOJ + Markíza – nakrúcanie reportáže do TV JOJ novín o celosvetovom dni povedomia a o našom živote s TSC na Slovensku (odvysielaná by mala byť 15.5.2016 v hlavných správach)
 • 13.40 hod: Krájanie torty ASTUS na počesť mesiaca máj ako mesiaca o povedomí TSC a nášho stretnutia
 • 14.15 hod.: Zahájenie 1. ASTUSáckeho bowlingového turnaja na počesť pacientov TSC na SK so začiatkom hry o 14:30 hod. (pripravené sú milé ceny pre prvých troch víťazov), s naším posolstvom: “Nie je dôležité vyhrať, ale nevzdávať sa”.
 • 15.30- 16.30hod.: Záver oficiálnej časti, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie symbolických cien, nasleduje voľný program, rozhovory a odchod domov

Prosím o potvrdenie Vašej účasti/ neúčasti telefonicky, sms, prípadne e-mailom: Telefónne číslo: +421 (0) 948 38 48 86 alebo 0907 228 284
E-mail: barbora@astus.sk