Inklúzia je spoločná vec…aj pre nás!

Vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v prípade zdravotného znevýhodnenia je na Slovensku ešte stále problém. Rodičia sa cítia diskriminovaní, deti strácajú drahocenný čas, kedy môžu urobiť vďaka správnemu prístupu pokroky, osamostatňovať sa v mnohých zručnostiach...