Vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v prípade zdravotného znevýhodnenia je na Slovensku ešte stále problém. Rodičia sa cítia diskriminovaní, deti strácajú drahocenný čas, kedy môžu urobiť vďaka správnemu prístupu pokroky, osamostatňovať sa v mnohých zručnostiach a návykoch. Bez ohľadu na chorobu, hendikep či zdravotný problém, aj pacienti s TSC na Slovensku (tiež v Čechách) majú problém, pokiaľ ide o oblasť vzdelávania, ktorá je azda tou najdôležitejšou pre každé dieťa.

V uplynulých dňoch som mala tú česť sa zúčastniť takmer štvorhodinového Workshopu na tému Inklúzia je spoločná vec, ktorý sa konal pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej. Spolu s lídrami ostatných organizácií, odborníkmi z oblasti práva, pedagogiky i psychológie či legislatívy, sme spoločne diskutovali a hľadali odpovede na otázky týkajúce sa práve tejto problematiky a témy úzko s ňou súvisiace.
Veľmi sa teším, že na Slovensku sa tak začínajú v tejto oblasti konečne lámať ľady! Hlas rodín sa ozýva čoraz zrozumiteľnejšie. Sila a odhodlanie rodičov bojovať jednotlivo totiž ubúda. Zúfalstvo zo systému, ktorý je v našej krajine nastavený, a rovnako zúfalstvo zo strachu pedagógov a vedení škôl pred porušením legislatívnych limitov, dochádza stovky detí na Slovensku o svoje základné ľudské právo- právo na vzdelanie.

DSC_7688

Aj Asociácia tuberóznej sklerózy sa chce podieľať na spolupráci s ostatnými organizáciami, rodinami, rodičmi, odborníkmi, aby sme spoločne začali nastavovať od základu nový spôsob vzdelávania, ktorého základom je zmeniť celú hierarchiu systému, počnúc vzdelávaním nových pedagógov, ktorí vôbec nie sú pripravení na to, že by niekedy vo svojej praxi mohli mať v triede dieťa so zdravotným znevýhodnením. Systém tu v tomto nie je správne nastavený, a podľa Charty OSN z roku 2010 tu dochádza k závažnému porušovaniu ľudkých práv!

Na nižšie uvedených linkoch nájdete fotografie z Workshopu inklúzia je spoločná vec, a rovnako aj manuál, kde sú konkrétne príbehy rodín, ktoré sa stretli s odmietavým postojom v materských či základných školách spolu s názormi odborníkov z týchto oblastí: psychológia, právo a pedagogika. Na linku tak vďaka tomuto manuálu nájdete odborné rady ako postupovať v situáciách, z ktorých neviete, takpovediac, z kolotoča prekážok von!

FOTOGALÉRIA Z WORKSHOPU

MANUÁL PRE VŠETKÝCH, KTORÍ BOJUJÚ S INTEGRÁCIOU DETÍ DO MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKôL

Text: Barbora Zajačková, predsedníčka ASTUS o.z.

Zdroj linkov: Nove skolstvo.sk