Nechcem byť bezmocná

So súhlasom vydavateľa uverejňujeme príbeh, ktorý bol publikovaný v mesačníku EMMA, v januárovom vydaní 2014.  

Téma: TUBERÓZNA SKLERÓZA vo vysielaní TV

Dňa 9.10.2013 bola odvysielaná relácia Dámsky klub na RTVS 1, kde sa podrobnejšie venovali s prim. MUDr. Jaroslavou Payerovou tematike o tuberóznej skleróze. V tejto relácii bola odvysielaná aj krátka dokrútka s jednou z našich malých pacientiek s TSC. Vysielanie...

MINORIT, 3/ 2013

Rekondičný pobyt ASTUS o.z., AUGUST 2013- a takto o pobyte v MINORITE: 2013_3 Minorit...