Liečivá sila EFT

EFT ( z angl. Emotional Freedom Techniques)  je metóda sebaliečenia a sebapomoci,  určená  na:

  • harmonizáciu psychiky,
  • odstraňovanie niektorých fyzických problémov,
  • podporu  osobnostného rastu.

Odstraňuje všetko nepotrebné, čo človeku  bráni byť psychicky silným a odolným. Výrazne tým napomáha ku zlepšovaniu kvality života.   Uvoľňuje bloky vzniknuté v dôsledku negatívnych a limitujúcich presvedčení, negatívnych emócií a  krízových životných udalostí.    Antistresové účinky tejto metódy  sú ohromujúce.  Dá sa uplatniť u študentov na elimináciu  trémy, u športovcov  v rámci psychologickej prípravy, býva súčasťou antistresových programov pre vrcholových manažérov. Poradí si aj s niektorými psychosomatickými stavmi, vzniknutými v dôsledku nadmernej záťaže, ako  je napríklad  bolesť hlavy, vysoký krvný tlak, nespavosť a mnoho ďalších.

Napriek tomu, že v odborných kruhoch dodnes prevláda názor, že liečenie úzkostnej poruchy, fóbie, depresie,  obsedantných stavov  a ďalších emočných porúch  je veľmi náročné, zdĺhavé a v mnohých prípadoch sa nezaobíde bez psychofarmák, existuje   oveľa šetrnejší  a pomerne rýchly spôsob liečby bez vedľajších účinkov. Pomocníkom je  EFT – Emotional Freedom Techniques.

Táto  metóda je určená najmä dospelým  pacientom, no mám s ňou dobré skúsenosti aj u detí vo veku 8-15 rokov.  Dá sa uplatniť v ešte skoršom vekovom období – v tom prípade sa aplikuje skrze rodiča. Je iba malé percento ľudí, ktorí majú problém naučiť sa ju, oveľa viac je tých, ktorí ani netušia, že existuje a preto ani nemá šancu im pomôcť. Nácvik je jednoduchý, k dokonalému zvládnutiu postačí dvojdňový kurz (kurz tejto terapie bude súčasťou ako bonus počas rekondičného pobytu, ktoré ASTUS pre svojich členov v lete pripravuje).

Ako je známe, v prípade chronicky chorého detského pacienta  má pohoda a vyrovnanosť rodičov výrazne  harmonizujúci vplyv na fyzickú aj duševnú kondíciu všetkých zúčastnených. V týchto súvislostiach metódu EFT možno odporúčať   najmä pri:

  • chronickej únave a strese rodiča
  • nedostatku spánku či poruchách spánku
  • pocitoch strachu z budúcnosti, choroby, bolesti
  • ľútosti a smútku, ktorý často sprevádza rodičov nútených čeliť chorobe dieťaťa
  • sebaobviňovaní a obviňovaní druhých
  • riešení  rodinných alebo pracovných vzťahov.