Tuberózna skleróza sa u detských pacientov veľmi často prejavuje zmenami na mozgu. Spomínaná epilepsia prípadne iné zmeny na mozgu súvisiace s TSC majú často za následok zmeny sociálnych a komunikačných zručností, mentálny deficit, autizmus, ADHD prípadne iné diagnózy. U týchto detí prevláda sťažená schopnosť komunikovať s okolím, porozumieť svetu, hľadať súvislosti a logické spojenia. Často vyžadujú názorné zobrazenie jednotlivých činností, verbálnu komunikáciu nahrádzajú neverbálnou a v prípade nepochopenia zo strany okolia prepadajú agresivite a frustrácii.

ASTUS sa v spolupráci s partnermi a štedrými sponzormi rozhodol využiť tablety iPad ako pomôcky pre rozvoj mentálnych a sociálnych zručností u detí s uvedenými poruchami správania. Práca s tabletom je tiež výborný doplnok k rehabilitácii, cvičení jemnej motoriky a koordinácie oko-ruka. V žiadnom prípade ju však nenahrádza a naďalej treba pracovať aj v tomto smere. V tomto príspevku by sme Vám radi odporučili niektoré z množstva dostupných aplikácii.

Upozornenie: Výber aplikácií je individuálna záležitosť a mal by odrážať aktuálne potreby a zdravotný stav konkrétneho dieťaťa. Nie každá aplikácia musí byť nutne špecializovaná, tak ako aj zdravé deti aj naši pacienti sa radi zabavia a uvoľnia. Aj bežná aplikácia pre zdravé deti môže myslenie pacienta posunúť správnym smerom, preto deťom nebráňte v používaní iných aplikácií, ktoré napr. nainštaloval starší súrodenec 🙂

Slovenské aplikácie

Výučbové kartičky – výborná slovenská aplikácia na spoznávanie predmetov bežného života. V druhej časti aplikácie je možné interaktívne vyberať správny predmet z ponuky podľa hlasovej predlohy.

Zvieratkovo – obrázková aplikácia pre cvičenie motoriky a koordinácie. A tiež pre spoznávanie zvierat 🙂

Zvieratká HD – v tejto interaktívnej aplikácii dieťa skúša objavovať, ktoré zvieratá a iné objekty na obrazovke vydávajú zvuk, hýbu sa alebo sú iným spôsobom aktívne.

Vláčik so zvieratkami – podobne ako predchádzajúca aplikácia aj táto je hlavne o objavovaní toho, čo všetko je na obrazovke možné ťuknutím spustiť 🙂

Předškolní brašnička – aj túto českú aplikáciu môžeme zaradiť medzi domáce 🙂 Obsahuje rôzne náročné úlohy od najmenších až po zdravých predškolákov a určite stojí za zakúpenie.

Jazykovo neutrálne aplikácie

Mnohé obrázkové aplikácie sú jazykovo nezávislé a pre ich používanie nepotrebujete znalosť cudzieho jazyka. Niektoré dokonca umožňujú k predmetom nahrávať vlastné zvuky a vytvoriť si tak “slovenskú” aplikáciu. Zo zahraničných aplikácii skúste napríklad:

– Na úvod by som spomenul kompletnú sadu aplikácií od vydavateľa MyFirstApp. Mnohé z nich umožňujú spomínané nahrávanie vlastných zvukov, čím získate plnohodnotnú slovenskú aplikáciu typu Výučbové kartičky. Pripomeniem, že aplikácie od tohto vydavateľa je možné zakúpiť v balíku a tým ušetriť oproti jednotlivým nákupom. Každú z nich je možné pred nákupom vyskúšať zadarmo a ak Vaše dieťa zaujme, až potom za ňu zaplatiť.

Zoo Train je tiež pekná aplikácia s viacerými módami od skladania puzzle až po spájanie železnice. Aplikácia má príjemné grafické a zvukové spracovanie.

Toca House je veľmi dobrá aplikácia, v ktorej deti dostávajú úlohy z bežného života (umývanie, upratovanie, triedenie pošty a pod.). Úlohy sú štruktúrované do postupnosti jednoduchých krokov, rovnako ako napríklad ďalšia aplikácia od rovnakého vydavateľa, Toca Doctor HD.

– S lekárskou tématikou súvisí aj aplikácia Dr. Dino, kde sa deti s pomocou pekných farebných dinosaurov oboznámia so základnými lekárskymi úkonmi. Z konkrétnej skúsenosti nášho syna viem, že po “dôkladnej analýze” toho, čo sa deje u zubára bola naša ďalšia návšteva zubára v reálnom živote oveľa pokojnejšia a Jakubko presne vedel, čo pani doktorka ide robiť 🙂

Pokračovanie nabudúce

Medzi veľmi vhodné aplikácie môžeme zaradiť rôzne puzzle hry, doplňovačky, pexesá a podobne. Sledujte Vaše dieťa, čo ho baví, čo ho posúva. Platí to rovnako pri aplikáciách na tablet ako aj v reálnom živote. Aby nebol tento zoznam neprehľadný, v tejto fáze by som príspevok ukončil a pokračoval v ďalšom článku. Viac informácií a tipov na aplikácie nájdete aj na webe www.i-sen.cz