Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia,

dovoľte, aby sme Vás menom organizačného výboru čo najsrdečnejšie pozvali na 23. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie v DFNsP v Bratislave na Kramároch v dňoch 22. a 23. marca 2013.
Tešíme sa na Vašu prítomnosť.

Príloha – Pozvánka (PDF)