Asociácia tuberóznej sklerózy sa predstaví odbornej verejnosti počas programu 23. ročníka Bratislavských postgraduálnych dňoch detskej neurológie!

logo DFNSP

Odborný program kongresu

Podujatie bude ohodnotené 8 CME kreditmi

Piatok, 22. marec 2013

Čestné predsedníctvo: prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc. MUDr. M. Perichtová doc. MUDr. H. Ošlejšková, Ph.D. doc. MUDr. J. Benetin, CSc. prof. MUDr. P. Labaš CSc. MUDr. D. Žitňan, MPH MUDr. J. Payerová
8.00 – 9.00  Registrácia
9.00 – 10.30  Otvorenie
Memoriálna prednáška MUDr. Jozefa Benku Univ. Doz. Dr. Med. Günther Bernert (G v. Preyer´ches Kinderspitall, Wien) Muscular Dystrophy: Long-term Management and New Treatment Options (30 min)
EPILEPSIA Predsedníctvo: H. Ošlejšková, M. Perichtová

1. S. Nevšímalová (Praha): Noční frontální epilepsie, parasomnie a vývojové aspekty (10 min)

2. H. Ošlejšková, P. Cáhová, P. Hanáková, O. Horák, Š. Rusnáková, M. Ryzí (Brno): Farmakorezistentní symptomatické epilepsie u dědičných poruch metabolismu (15 min)

3. P. Sýkora, L. Švecová, D. Kovárová (Bratislava): Dravetovej syndróm (10 min) Diskusia
10.30 – 11.00  Prestávka
11.00 – 12.30 Predsedníctvo: M. Nevšímalová, M. Kolníková

4. L.Švecová, P. Sýkora (Bratislava): Parciálne idiopatické epilepsie dojčiat (10 min)

5. G. Ramos Rivera, A. Blahová, D. Kovárová, P. Sýkora (Bratislava): Lacosamid v liečbe epilepsie u detí (10 min)

6. M. Ryzí, H. Ošlejšková (Brno): Farmakorezistentní epilepsie (10 min)

7. M. Novotný, M. Mohapl, P. Sýkora, Ramos Rivera, G. Timárová, J. Šteňo (Bratislava): Liečba farmakorezistentnej epilepsie (FRE) stimuláciou nervus vagus (VNS) (10 min)

8. R. Šlapal (Brno): Otázniky nad farmakoterapií epilepsie v dětském věku (10 min)

9. G. Ramos Rivera, A. Blahová, P. Sýkora (Bratislava): Význam PET v diagnostike epileptického ohniska (10 min)

Diskusia
12.30 – 14.00  Obed

14.00 – 15.30 SYMPÓZIUM O ADHD Predsedníctvo: M. Perichtová, P. Oríšek

10. M. Goetz ( Praha): 24 hodin s ADHD (20 min)

11. I. Fölösová (Galanta): Diagnostika ADHD v klinickej praxi (20 min)

12. M. Perichtová (Dubnica n/V): Klinické skúsenosti s liečbou ADHD atomoxetínom (20 min)

13. M. Kolníková, K. Fabríciová (Bratislava): L-karnitín v neurologickej praxi (10 min)

14. P. Sýkora (Bratislava): Diferenciálna diagnostika demyelinizujúcich ochorení (10 min)

Diskusia
15.30 – 16.00  Prestávka
16.00 – 17.00 NEUROCHIRURGIA DETSKÉHO VEKU Predsedníctvo: F. Horn, P. Sýkora

15. D. Dúbravová, E. Valachovičová, M. Fuňáková, M. Smrek, J. Trnka, F. Horn (Bratislava): Chirurgická liečba syndrómu Moya- moya (12 min)

16. F. Horn, M. Petrík, M. Smrek, D. Dúbravová (Bratislava): Chiariho malfomácia: teória a prax (12 min)

17. E. Valachovičová, D. Dúbravová, F. Horn, E. Neščáková (Bratislava): Mikrocefália alebo predčasne zrastený skvamózny šev ? (10 min)

18. M. Kabát, P. Babál, E. Valachovičová, D. Dubravová, D. Šandorová, M. Petrík, F. Horn (Bratislava): Výsledky liečby a sledovania pacientov s kraniosynostózou (12 min) Diskusia

Sobota, 23. marec 2013

8.00 – 9.00  Registrácia
9.00 – 10.30 CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA Predsedníctvo: D. Bartko, J. Payerová

19. D. Bartko, P. Sýkora (Bratislava): Cerebrálny stroke u detí: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť (15 min)

20. Š. Rusnáková, H. Ošlejšková (Brno): Cévní mozkové příhody v dětském věku (10 min)

21. M. Sýkora (Heidelberg): Liečba akútnej ischémie (10 min)

22. M. Grešíková (Bratislava): Antitrombotická liečba detí s CVO (10 min)

23. K. Okáľová, D. Moravčíková (Banská Bystrica): Cerebrálna vaskulitída (10 min)

24. A. Blahová, J. Payerová, M. Kolníková, K. Balažovjechová (Bratislava): Vaskulitída cerebrálnych ciev – kazuistika (10 min)

Diskusia
10.30 – 11.00  Prestávka
11.00 – 12.30 VARIÁ Predsedníctvo: K. Okáľová, L. Bratský

25. P. Kršek (Praha): Príčiny selhání epileptochirurgie (20 min)

26.  B. Zajačková  (Bratislava): Občianske združenie ASTUS Asociácia tuberóznej sklerózy (5min)

27. Z. Humpolcová, M. Kolníková, J. Payerová, K. Viestová (Bratislava): Trombóza intrakraniálnych splavov – kazuistika (10 min)

28. K. Balažovjechová, M. Kolníková, Ramos Rivera (Bratislava): AntiMNDA encefalitída – kazuistika (10 min)

29. D. Kovárová, P. Sýkora, K. Balažovjechová, (Bratislava): Status dystonicus – kazuistika (10 min)

30. J. Payerová (Bratislava): Liečba kmeňovými bunkami v neurológii (10 min)

31. M. Kolníková, K. Viestová, D. Draškovičová (Bratislava): Cocaynov syndróm – zriedkavá encefalopatia  (10 min)

Diskusia
Ukončenie