Vážený člen/ členka ASTUS, o.z., milí priatelia,

dovoľujem si Vás pozvať na 2. členskú schôdzu Asociácie tuberóznej sklerózy !(ASTUS, o.z.), ktorá sa uskutoční dňa 08.08.2014 od 9.30hod (registrácia) so začatím hlavného programu schôdze o10.00hod. v konferenčnej miestnosti Relax Hotela SOJKA, Malatíny 104, 032 15 Liptov.Členská schôdza bude súčasťou štvrdňového relaxačného pobytu našich pacientskych rodín na Liptove, ktorý je spojený aj s terapeutickým program PaedDr. Evy Urbanekovej a jej poradenstvom pre rodičov v oblasti výchovy našich pacientov.

 

Program 2. členskej schôdze ASTUS O.Z

Deň konania: 08.08.2014

Miesto konania: Relax Hotel Sojka MalatínySojka LOGO

sidelogo

09.30-09.50hod.: Regitrácia členov ASTUS, o.z.

10.00hod.: Zahájenie schôdze predsedníčkou ASTUS o.z; Príhovor člena predstavenstva

10.20hod.: Schválenie Programu Členskej schôdze, zvoleniezapisovateľa členskej schôdze, voľba predsedajúceho a overovateľov zápisnice členskej schôdze

10.25hod.: Výročná správa za uplynulý rok 2014, uskutočnené projekty, zhodnotenie financií (výdavky a príjmy) (Bc. Barbora Zajačková)

10.40hod.: Rok 2014 a smerovanie organizácie v budúcnosti, vízie, spolupráce, predstavenie projektov; diskusia, návrhy členov, upresnenie funkcií, zhodnotenie doterajšieho fungovania ASTUS o.z. (Bc. Barbora Zajačková)

10.55hod.:Coffee break (15-20 min)

II.časť- konferenčná časť s besedou:

11.15hod.:Tablety pomáhajú aj pacientom s TSC * V čom je tablet nápomocný autistovi a prečo práve Ipad? (Ing. Andrej Melicher)

11.35hod.: Čo znamená symbol loga ASTUS o.z. * Jeho skutočný význam a objasnenie (Mgr. Michal Zajaček)

11.50hod: Význam pomoci mediátora pre pacientov o.z. ASTUS, diskusia o problémoch, s ktorými sa rodiny a pacienti s TSC stretávajú v rámci úradných peripetií, riešenie konflikných situácií (Ing. Soňa Ďurčová)

11.50hod.: Voľná Diskusia a rozhovory

12.30hod.: Obed

13.30hod.: Beseda s PaedDr. Evou Urbanekovou (liečebný pedagóg)

14.30hod.: Coffee break

14.45hod.: Registrácia individuálnych terapií s PaedDr. Evou Urbanekovou – konzultácií počas pobytu (príprava časového harmonogramu na piatok a sobotu)

15.00hod.: Záver oficiálnej časti- voľný program

______________________________________________________________

 

Prosím opotvrdenie Vašej účasti/ neúčasti telefonicky, sms, prípadne e-mailom:

Telefónne číslo: +421 (0) 948 38 48 86 alebo 0907 228 284

E-mail: barbora@astus.sk

Prípadná zmena programu členskej schôdze je vyhradená.

S pozdravom,

Barbora Zajačková

Predsedkyňa predstavenstva o.z. ASTUS.