1. deň – štvrtok (15.08.2013)

Miesto pobytu: Kamenný Mlyn Vajarský

http://www.kamennymlyn.sk/

 • 14.00-17.00 hod: Príchod členov s rodinami
 • 18.00hod: Stretnutie v Reštaurácii Kamenný Mlyn
 • Oficiálne privítanie členov predsedíčkou ASTUS o.z.
 • Večera
 • 19.00hod. Voľný večerný program v areáli

2. deň – piatok (16.08.2013)

 • 07.00-8.30 hod: Raňajky
 • 08.30-9.00 hod: Stretnutie s pedagógmi pobytu a zoznámenie sa s najmenšími pacietmi do 15 rokov
 • 09.00-12.00 CLOWN DOCTORS ČERVENÝ NOS
 • 10.00- 12.00 hod: Členská schôdza s KONFERENCIOU
 • 12.00-13.00 hod: Spoločný obed
 • 13.30 hod.: Začiatok besedy s Doc. MUDr. Pavlom Sýkorom, CSc. (DFNsP, Klinika detskej neurológie Kramáre)
 • 16.00hod: Voľný program: Kúpanie v BIO bázene Borovica, MINI GOLF, Relax, Spánok J a pod.
 • 18.00hod- 20.00hod: Posedenie pri večeri

3. deň – sobota (17.08.2013)

Terapeutický deň s ASTUS, o.z.

 • 07.00-8.30 hod: Raňajky
 • 08.30-9.00 hod: Stretnutie s pedagógmi pobytu a zoznámenie sa s najmenšími pacietmi do 15 rokov
 • 09.00-12.00 hod: Rozhovory s terapeutkou Doc. PaedDr. Jitkou Prevendárovou, Ph.D.
 • 09.00-15.00 CANISTERAPIE
 • 12.00-13.00 hod: Spoločný obed
 • 16.15hod: Voľný program- Kúpanie, Mini Golf, prechádzky, oddych
 • 18.00-21.00- Posedenie pri večeri, rozlúčkový večer…

4. deň – nedeľa (18.08.2013)

 • 07.00-8.30 hod: Raňajky
 • 8.30- 11.00 hod: Hipoterapia pre záujemcov
 • 9.00 hod.: Zhodnotenie stretnutia, rozhovory pri čaji či káve
 • 10.00-12.00hod. : Odchod domov (pre záujemcov zabezpečíme na nedeľu obed, možnosť kúpania v BIO bazéne celú nedeľu 🙂

 

* Len pre upresnenie uvádzame, pre účasť rodičov na rokovaní schôdze, prednáškach konferencie, rozhovoroch či besede s odborníkmi, sme zabezpečili tím mladých študentov pedagogiky a herňu pre deti, aby sa títo v rámci svojej praxe venovali deťom a rodičia mali potrebný pokoj a pohodu pri kreovaní návrhov a riešení do budúcnosti.

Príjemný pobyt a tešíme sa na Vás!

Pobyt podporili:

NOVARTIS, ČERVENÝ NOS CLOWN DOCTORS (www.cervenynos.sk)  SOLEN- Medical Education (www.solen.sk), Lekáreň SUNPHARMA, VÍNO MATYŚáK (Ďakujeme Ing. Jaroslavovi Žákovi), Vydavateľstvo 7PLUS, GAMA PEKÁREŇ Plavecký Štvrtok (Ďakujeme p. Novotnému), Dôvera- zdravotná poisťovňa, www.kamennymlyn.sk, OZ KENTAURUS (pán Rastislav Hubler a Nina Janotková- oblasť HIPOTERAPIE),  www.idsys.sk, Klinika detskej neurológie (špeciálne ďakujeme prednostovi kliniky doc. MUDr. Pavlovi Sýkorovi, CSc. a primárke kliniky MUDr. Jaroslave Payerovej), doc. PaeDr. Jitke Prevendárovej a jej študentom, ktorí prišli v rámci praxe dobrovoľne vypomôcť rodičom s deťmi :). ĎAKUJEME!

Mediálni partneri: Záhorák, Ľudia pre Malacky (www.ludiapremalacky.sk)

sidebar