OZ ASTUS ďakuje všetkým pacientom, rodinným príslušníkom, partnerom a sponzorom, ktorí sa podieľali na našom oficiálnom stretnutí a rekondičnom pobyte v hoteli Sojka Malatíny. So všetkými účastníkmi ako aj ostatnými členmi sa tešíme na ďalšie stretnutia v budúcnosti!