OZ ASTUS ďakuje všetkým pacientom, rodinným príslušníkom, partnerom a sponzorom, ktorí sa podieľali na našom prvom oficiálnom stretnutí na Kamennom Mlyne. Osobitné poďakovanie patrí odborníkom, ktorí priniesli do programu okrem oddychu a relaxácie aj zaujímavé témy na diskusiu.

So všetkými účastníkmi ako aj ostatnými členmi sa tešíme na ďalšie stretnutia v budúcnosti!

 

 

Ďalšie fotografie nájdete aj na našej facebookovej stránke.