Odovzdávanie prvých Ipadov
Odovzdávanie prvých iPadov 1.kola TABLETY POMÁHAJÚ v oficiálnej novej a verejne prístupnej Koordinačnej centrále ASTUS na Súbežnej ulici 3/A v Bratislave.
 
IT odborník ASTUS o.z. a koordinátor tohto projektu Andrej Melicher priniesol z Banskej Bystrice pekné darčeky pre členov asociácie, čím naplnil takmer celý zámer 1.kola projektu Tablety pomáhajú. Pomôžte aj Vy. 1. kolo bolo vyhlásené pre dodávateľov neverejne, pričom v budúcnosti bude Asociácia TSC na Slovensku v rámci ďalších kôl tohto projektu oslovovať viacero spoločností, podnikateľov a nadácií, nakoľko Ipad-y sú významnou edukatívnou pomôckou pre deti s autizmom, hyperaktivitou či inými poruchami správania.
 
V prvom kole sa do projektu zapojilo dovedna 8 rodín s členmi s Tuberóznou sklerózou, ktoré do uzávierky podania prihlášok (30.09.2013) odoslali na základe stanovených podmienok svoje prihlášky. V priebehu dňoch 7.10.-.11.10.2013 ASTUS o.z. odovzdá prvých 6 Ipadov svojim pacientom na základe poradia, o ktorom rozhodlo predstavenstvo ASTUS-u. Do konca roka 2013 by tak mali byť postupne naplnené všetky žiadosti.
 
“Na jar 2014 vyhlásime druhé- verejné kolo projektu Tablety pomáhajú. Pomôžte aj Vy!, v ktorom by sme chceli zasa pomôcť pacientom, ktorí podrástli do veku 3. rokov, keďže nám pribúdajú neustále noví malí členovia a minimálna hranica prihlásenia do projektu boli 3. roky, resp. 2. polovica 2. roku života. Horná hranica veku obmedzená nebola,” uviedla zakladateľka organizácie Barbora Zajačková, pričom netají spokojnosť s výsledkami prvého kola, nakoľko dotiahnuť tento projekt do zdárneho konca bol jeden z cieľov organizácie pre rok 2013.
 
ASTUS, o.z.