Milí priatelia,
už v tomto období sa začínajú spracovávať podklady k daňovým priznaniam. Zamestnávatelia vám v tomto čase dávajú k podpisu žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, v ktorom si môžete požiadať o vystavenie tlačiva, ktoré slúži k venovaniu 2% dane. (Je to položka: ” Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona)” Tento podiel zo zaplatenej dane môžete venovať ktorejkoľvek zaregistrovanej neziskovej organizácii, ktorá ponúka verejnoprospešné služby.V prípade, že ešte nie ste rozhodnutí, komu by ste podiel zo zaplatenej dane venovali, resp. neplánujete tento podiel venovať nikomu, budeme radi, ak sa rozhodnete pre Asociáciu tuberóznej sklerózy – ASTUS.
 
Prostriedky získané z podielu zaplatenej dane tvoria základ príjmu nášho občianskeho združenia a vďaka nim budeme vedieť aj naďalej pokračovať v našej začatej činnosti.
Informácie o postupe krokov, ako podiel z dane poukázať, nájdete už o pár dní tu na stránke www.astus.sk v sekcii OZ ASTUS, podsekcia 2%,  príp. vám tento postup spolu s potrebným tlačivom môžeme zaslať mailom, alebo doručiť osobne.
Budeme veľmi radi, ak túto informáciu postúpite aj ďalej všetkým tým, o ktorých viete, že by nás radi podporili, resp. neplánujú tento podiel venovať doposiaľ žiadnej organizácii.
Všetkým prajeme príjemný začiatok nového roka 2014.
Vopred  vám ďakujeme v mene celého vedenia ASTUS!