Diagnóza tuberózna skleróza a hipoterapia

Hipoterapia je liečba pomocou koňa (hippos latinsky kôň); t.z. používa koňa za účelom liečby. V širšom slova zmysle je to rehabilitačná metóda, ktorá využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka. Je jednou z najpoužívanejších metód animoterapie. Zahŕňa tri základné...