CANISTERAPIA – Pes, verný priateľ človeka v zdraví i chorobe…

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie človeka ako psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu, preto by sme mohli povedať, že pri canisterapii sa využíva špeciálne vycvičený pes na navodenie...

AKREDITOVANÉ HIPOTERAPEUTICKÉ CENTRÁ NA SLOVENSKU

Milí členovia ASTUS, milí návštevníci a priatelia, pripravili sme pre Vás zoznam kvalifikovaných centier, ktoré ponúkajú hipoterapiu ako terapiu pod dohľadom odborníkov s absolvovaným kurzom hipoterapie a príslušným vzdelaním. Pre Vaše dieťatko je nesmierne dôležité,...

Diagnóza tuberózna skleróza a hipoterapia

Hipoterapia je liečba pomocou koňa (hippos latinsky kôň); t.z. používa koňa za účelom liečby. V širšom slova zmysle je to rehabilitačná metóda, ktorá využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka. Je jednou z najpoužívanejších metód animoterapie. Zahŕňa tri základné...