Tablety pomáhajú aj v roku 2014

Správy novej celoslovenskej Televízie Z odvysielali aj našu tému, hneď prvá reportáž je totiž práve o našej diagnóze TSC pri príležitosti odovzdávania tabletov z 8.7.2014 v Bratislave, ktoré naši pacienti dostali od nadácie PANTHEON FOUNDATION, za čo darcovi aj touto...

Nechcem byť bezmocná

So súhlasom vydavateľa uverejňujeme príbeh, ktorý bol publikovaný v mesačníku EMMA, v januárovom vydaní 2014.  

VAŠE 2% PRE ASTUS!

Milí priatelia, už v tomto období sa začínajú spracovávať podklady k daňovým priznaniam. Zamestnávatelia vám v tomto čase dávajú k podpisu žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane, v ktorom si môžete požiadať o vystavenie tlačiva, ktoré slúži k venovaniu 2% dane....