MUZIKOTERAPIA

MUZIKOTERAPIA

V rámci nášho pátrania po ďalšej vhodnej terapii sme sa rozhodli zmapovať situáciu s muzikoterapiou na Slovensku, tou ozajstnou, odbornou a účinnou. Oslovili sme preto vedenie Slovenskej asociácie muzikoterapie, ktoré nám veľmi ochotne a podrobne opísalo, ako to v...

CANISTERAPIA – Pes, verný priateľ človeka v zdraví i chorobe…

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie človeka ako psychickú, fyzickú a sociálnu pohodu, preto by sme mohli povedať, že pri canisterapii sa využíva špeciálne vycvičený pes na navodenie...

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI

Zatiaľ čo sa jednotlivé zriedkavé choroby (ZCH) vyskytujú len veľmi ojedinele, celkovo nimi trpí v Európe približne 30 miliónov ľudí. Toto vysoké číslo, rovnako ako množstvo komplikácií, s ktorými sa pacienti trpiaci ZCH potýkajú, spôsobili, že sa liečba aj...

AKREDITOVANÉ HIPOTERAPEUTICKÉ CENTRÁ NA SLOVENSKU

Milí členovia ASTUS, milí návštevníci a priatelia, pripravili sme pre Vás zoznam kvalifikovaných centier, ktoré ponúkajú hipoterapiu ako terapiu pod dohľadom odborníkov s absolvovaným kurzom hipoterapie a príslušným vzdelaním. Pre Vaše dieťatko je nesmierne dôležité,...

Diagnóza tuberózna skleróza a hipoterapia

Hipoterapia je liečba pomocou koňa (hippos latinsky kôň); t.z. používa koňa za účelom liečby. V širšom slova zmysle je to rehabilitačná metóda, ktorá využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka. Je jednou z najpoužívanejších metód animoterapie. Zahŕňa tri základné...