MUZIKOTERAPIA

MUZIKOTERAPIA

V rámci nášho pátrania po ďalšej vhodnej terapii sme sa rozhodli zmapovať situáciu s muzikoterapiou na Slovensku, tou ozajstnou, odbornou a účinnou. Oslovili sme preto vedenie Slovenskej asociácie muzikoterapie, ktoré nám veľmi ochotne a podrobne opísalo, ako to v...

Diagnóza tuberózna skleróza a hipoterapia

Hipoterapia je liečba pomocou koňa (hippos latinsky kôň); t.z. používa koňa za účelom liečby. V širšom slova zmysle je to rehabilitačná metóda, ktorá využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka. Je jednou z najpoužívanejších metód animoterapie. Zahŕňa tri základné...